VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY

Pred použitím stránky alebo služieb, ktoré sú na nej k dispozícii, si pozorne prečítajte tieto podmienky. Návštevou alebo používaním tejto stránky a uskutočnením nákupu zo stránky potvrdzujete svoj súhlas s podmienkami tejto stránky.
Návštevou stránky alebo zobrazením akéhokoľvek obsahu na stránke, alebo uskutočnením nákupu na stránke vyhlasujete a ručíte za to, že ste si prečítali tieto podmienky, porozumeli im a máte zákonmi danú schopnosť súhlasu s nimi, a vyhlasujete, že budete podľa zákona dodržiavať tieto podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, stránku nepoužívajte.
Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky produkty, ktoré výhradne predáva Hakimian Global LLC prostredníctvom webovej stránky skinrecommendation.com/sk/. Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok musí schváliť Hakimian Global LLC. Všetky ostatné podmienky a ustanovenia sa vylučujú. Každý používateľ, ktorý navštívi obchod a využíva jeho služby, súhlasí, že bude bez výnimky dodržiavať tu uvedené podmienky. Ak niekto nesúhlasí s týmito podmienkami, musí sa zdržať používania služieb tohto obchodu a akejkoľvek transakcie s ním. Odoslanie objednávky predstavuje súhlas so všetkými týmito podmienkami a ustanoveniami.

OBJEDNÁVKY

Objednávky musia byť prijaté cez internet vyplnením príslušného objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na adrese skinrecommendation.com/sk/. Vašu objednávku prijmeme, keď nám prostredníctvom objednávkového formulára zašlete svoje údaje potrebné na doručenie a požadovaný počet kusov. Podrobnosti objednávky sú po dokončení objednávky k dispozícii na obrazovke používateľa.

CENY A AKCIOVÉ PONUKY

Všetky ceny na stránke sú konečné. V prípade prebiehajúcej akciovej ponuky majú zákazníci možnosť získať zľavu z ceny produktu v akciovej ponuke. Ceny produktov sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Kupujúcemu bude účtovaná cena produktu, ktorá bola aktuálna v čase nákupu.

DOPRAVA

Produkt je možné doručiť na ľubovoľné miesto na území Slovenska. Produkty sú doručované kuriérom na adresu, ktorú ste vyplnili v objednávacom formulári. Platba prebieha pri doručení. Doručovanie prebieha každý deň okrem víkendov a sviatkov.

VRÁTENIE TOVARU

Žiadosti o vrátenie tovaru alebo storná objednávok sa posielajú na e-mailovú adresu support@papistop.com. V žiadosti uvedie zákazník dôvod žiadosti. Vyhradzujeme si právo neprijať žiadosť kupujúceho, ak je odôvodnenie reklamácie nedostatočné.
Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave, v akom bol doručený (ako nový), neotvorený a bez porušenia obalu, tak ako bol pred predajom, a musí byť v pôvodnom balení.
Pri vrátení tovaru musíte doložiť číslo objednávky osoby, ktorá pôvodne produkt zakúpila a ktorej údaje sú uvedené v objednávke.
Zákazník má právo vrátiť zakúpený produkt a požiadať o jeho výmenu za iný produkt alebo vrátenie peňazí v dvoch prípadoch:
1. V prípadoch preukázanej chyby našej spoločnosti (doručený bol nesprávny produkt alebo produkt s chybami kvality) musí zákazník vrátiť produkt do (30) dní odo dňa zakúpenia produktu. Náklady na dopravu znáša kupujúci.
2. Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nevyplýva zo žiadneho z predtým uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať žiadosť. Ak je reklamácia uznaná, zákazník môže vrátiť produkt do (30) dní odo dňa doručenia. V takom prípade znáša všetky prepravné náklady ako aj všetky rozdiely v cene produktov zákazník.
Vo všetkých prípadoch musia byť produkty v rovnakom stave, v akom boli doručené zákazníkovi, úplné, bez akéhokoľvek poškodenia a v pôvodnom obale. Ak nie sú vrátené do (30) dní, náš obchod nemá povinnosť prijať žiadnu žiadosť o vrátenie peňazí.
V súlade s Podmienkami a ustanoveniami a súhlasom s vrátením produktu má zákazník právo na doručenie iného produktu v rovnakej cene alebo vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí zákazníkovi bude uskutočnené do 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa, kedy nám bol produkt doručený.
V prípade opakovaného vrátenia peňazí alebo v prípade, že je vrátenie peňazí výhradne vecou rozhodnutia spoločnosti, je to považované za zneužívanie nároku na vrátenie alebo úkon so zlým úmyslom a vzniká nám nárok na odmietnutie vrátenia produktu, hoci sú splnené všetky tieto podmienky.
Tieto podmienky nemajú žiadny vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.

POVINNOSTI KLIENTA:

Nesiete zodpovednosť za výber svojho produktu a jeho vhodnosť na vaše účely. Zákazník nesmie poškodzovať ani sa pokúšať poškodzovať celistvosť, bezpečnosť alebo dostupnosť služieb našej spoločnosti.
● Uviesť platné krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
● Zaplatiť cenu objednaného tovaru.
● V čase doručenia byť k dispozícii, prípadne mať zástupcu.
● Nerobiť falošné objednávky.
● Nerobiť falošné recenzie produktu ani neuvádzať nepravdivé informácie.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo aktualizovať tieto podmienky a ustanovenia, ale toto právo nemá vplyv na existujúce podmienky a ustanovenia prijaté zákazníkom po uskutočnení objednávky. Úprava alebo aktualizácia bude platná od momentu informovania o zmene textu. Pravidelne kontrolujte zmeny v podmienkach a ustanoveniach, ktoré budú uvedené v tejto časti webovej stránky.

SÚVISIACE ZÁKONY A SÚDNA PRÁVOMOC

Táto Zmluva sa riadi európskymi a slovenskými zákonmi, najmä zákonmi týkajúcimi sa usmernení pre elektronický obchod, predaj na diaľku a ochranu spotrebiteľa, a spadá pod výhradnú súdnu právomoc podľa miesta založenia našej spoločnosti.

PRODUKTY

Produkty umiestnené na stránkach obchodu majú vysokú kvalitu a spĺňajú všetky požadované parametre. Ich kvalita a použitie sú tiež kompletne analyzované. Za akékoľvek iné použitie, než na ktoré je predložené a navrhnuté v našom internetovom obchode, nesie výhradnú zodpovednosť zákazník.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky zostávajú prísne dôverné a sú používané len na účely hore uvedených úkonov a informačné účely. Odoslaním svojich osobných údajov potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov, a súhlasíte s používaním údajov našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje nebudú odovzdané žiadnej tretej strane, okrem prípadu, že o to zákonným spôsobom požiadajú orgány činné v trestnom konaní.