Ochrana osobných údajov na webe

Nezhromažďujeme žiadne informácie o našich používateľoch. Zhromažďujeme len štandardné informácie, ktoré zbierajú naše štatistiky webovej stránky. Nasledujúce podmienky predstavujú štandardný súhlas so spracovaním osobných údajov. Budeme ochraňovať súkromie návštevníkov našich webových stránok. Táto ochrana stanovuje, akým spôsobom budeme zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.

I. Aké informácie zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať nasledujúce druhy osobných údajov:
1. Informácie o vašich návštevách a používaní tejto webovej stránky;
2. Informácie o akejkoľvek transakcii vykonanej medzi nami a vami alebo vo vzťahu k tejto webovej stránke vrátane informácií týkajúcich sa všetkých nákupov našich výrobkov alebo služieb, ktoré vykonáte;
3. Informácie, ktoré ste nám poskytli na účely registrácie u nás a / alebo na prihlásenie sa k odberu našich internetových služieb a / alebo e-mailovej notifikácie.

II. Informácie o návšteve webovej stránky

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači a vašich návštevách na týchto stránkach, ako je vaša IP adresa, geografické umiestnenie, typ prehliadača, ako ste sa o nás dozvedeli, dĺžka návštevy a počet zobrazení stránky. Môžeme použiť túto informáciu na správu tejto webovej stránky, zlepšenie použiteľnosti webovej stránky, a pre marketingové účely.
Mnoho ľudí prehliadajúcich web sa obáva o ich súkromie a využívanie súborov „cookies“ na internete. Cookies sú malé súbory, ktoré môžu byť použité na ukladanie informácií, ktoré ste poskytli už predtým. Cookies nemôžu byť použité na „krádež“ informácií o vás alebo vašom počítačovom systéme. Táto webová stránka používa cookies na zapamätanie si vašich preferencií. Napríklad si webová stránka môže zapamätať, ktoré stránky ste si zobrazili, tak, aby bola vaša budúca návšteva pohodlnejšia (zobrazia sa informácie relevantnejšie k tomuto úložisku). Ak však nechcete používať cookies, môžete ich vo vašom internetovom prehliadači zakázať v časti Možnosti Internetu. Bude to mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok vrátane tejto.

III. Použitie vašich osobných údajov

Osobné údaje použité na tejto webovej stránke budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia alebo v príslušných častiach webu.
Okrem použití uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia môžeme použiť vaše osobné údaje:
1. Na zlepšenie vášho prehliadania tým, že vám bude stránka viac prispôsobená;
2. Na zaslanie informácií (nie marketingovú komunikáciu), ktoré si myslíme, že môžu byť pre vás zaujímavé poštou alebo e-mailom, alebo podobnou technológiou;
3. Zaslanie marketingovej komunikácie vzťahujúcej sa k nášmu biznisu, ktoré si myslíme, že vás môžu zaujímať, poštou, alebo ak ste výslovne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou.

IV. Ďalšie zverejňované informácie

Okrem informácií, ktoré treba zverejniť na účely uvedené v inej časti zásad ochrany súkromia, môžeme zverejniť vaše informácie:
1. Do tej miery, ako sme povinní urobiť podľa zákona;
2. V súvislosti s akýmkoľvek právnym konaním alebo potenciálnym právnym konaním;
3. Na stanovenie, výkon alebo ochranu nášho zákonného práva (vrátane poskytovania iných informácií za účelom boja proti podvodom a zníženia kreditného rizika);
4. Kupujúcemu alebo predávajúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu alebo predávajúcemu) s akoukoľvek obchodnou činnosťou alebo majetkom, ktoré predávame (alebo uvažujeme) alebo kupujeme.
S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia, nebudeme poskytovať vaše informácie tretím stranám.

V. Medzinárodná dátové prenosy

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené, spracovávané a prenášané medzi akýmikoľvek krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme mohli použiť tieto informácie v súlade s týmito zásadami.

VI. Bezpečnosť vašich osobných údajov

Aplikujeme primerané opatrenia, aby sme zabránil strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov. Samozrejme, prenos dát cez internet je vo svojej podstate nebezpečný a my nemôžeme zaručiť bezpečnosť dát posielaných cez internet.

VII. Zmeny v zásadách

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich informačných postupov a podmienok ochrany osobných údajov a taktiež použitie zmenených postupov u všetkých informácií, ktoré máme o vás. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že akceptujete oznam o ochrane osobných údajov tak, ako je uvedené v čase vášho použitia webovej stránky. Akýkoľvek budúci prístup na túto webovú stránku po umiestnení revidovaného oznámenia o ochrane súkromia sa považuje za vašu akceptáciu tohto oznámenia o ochrane súkromia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto oznámenie o ochrane súkromia.