Odvolanie

Toto upozornenie uvádza, že nezaručujeme žiadne konkrétne výsledky a účinok môže byť na každú osobu odlišný! Informácie uvedené na týchto webových stránkach nemajú byť považované za prísľub ani záruku. Spoločnosť Hakimian Global LLC neponesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, represívne, neúmyselné, výnimočné, následne ani akékoľvek iné škody vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania uvedených produktov alebo zo súvislostí s nimi.