Odricanje

* Odricanje odgovornosti izjavljuje da nema jamstva za posebne rezultate, a rezultati mogu biti razliciti za svaku osobu! Sve informacije koje su sadržane na ovoj web stranici ne trebaju se tumačiti kao obećanje ili jamstvo. Hakimian Global LLC neće biti odgovoran za ikakav izravan, neizravan, kazneni, slučajni, posebni posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe ili zlouporabe njegovih proizvoda.